Stowarzyszenie „Rodziny i przyjaciele
deportowanych Konwoju 77”