O nas

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Deportowanych w Transporcie 77

Jesteśmy dziećmi, wnukami, rodzinami lub znajomymi osób deportowanych w
ostatnim wielkim transporcie z miasta Drancy  do Auschwitz 31 lipca 1944.
Współpracujemy z ludźmi, dla których pamięć o Holokauście nie jest obojętna.
Chronimy pamięć o deportowanych i przekazujemy ją dalej w badaniach i edukacji
na temat Holokaustu. Jednoczymy wszystkich zaangażowanych w

Cele naszego Stowarzyszenia:

  • rozpowszechnienie wiedzy o losie 1306 mężczyzn, kobiet i dzieci
    wywiezionych do Auchwitz z Drancy w transporcie nr 77 z 31 lipca 1944 roku
  • przekazywanie wiedzy o Holokauście
  • Angażowanie w naszą działalność ludzi z całego świata, którzy wierzą, że
    walka z nienawiścią i dyskryminacją zaczyna się od świadomości procesów
    społecznych, które doprowadziły do Holokaustu.

Stowarzyszenie „Rodziny i przyjaciele
deportowanych Konwoju 77”