Dołącz do międzynarodowego grona detektywów i wspólnie z koleżankami i kolegami z klasy poznaj historię ludzi, którzy mieszkali w twoim mieście, a na losy których wpłynęła II wojna światowa.

O projekcie

Nasi partnerzy

Opublikowane biografie

Lejzor Perelcwejg / Perelcwajg

Wstęp Jesteśmy uczniami liceum dwujęzycznego z językiem francuskim w Poznaniu. Nazywamy się Ada Rafalska, Aniela Grek, Hania Kmiecik i Adam Miedziński. Wraz z naszą nauczycielką języka francuskiego, Panią Anną Klinger, spędziliśmy ostatnie miesiące na poszukiwaniu jak największej ilości informacji o życiu Pana Lejzora Perelcwejga, który znalazł się w ostatnim transporcie 77 z Drancy do Auschwitz  […]

Lajbus Manowicz

Biografia Biografia przygotowana przez Alice Duchesnes, M1 Archives 2017-2018, pod kierunkiem prof. Marie-Anne MATARD-BONUCCI, Uniwersytet Paris 8, Vincennes-St Denis, Francja. Pisownia nazwiska i imienia Lajbusa Manowicza, przyjęta w tej formie w niniejszej biografii, odzwierciedla jego relacje z administracją francuską, a więc ślady, które pozostawił w archiwum. Życie Lajbusa jest głęboko związane z życiem jego bliskich […]

Bruchta Berthe Blindermann

Biografia Brucha Berthe Blindermann (z domu Zabroniecka) urodziła się 10 września 1888 roku w Warszawie. Jest córką Bereka Zabronieckiego i Marii Goldweiss. Wiadomo, że pracowała jako obwoźna straganiarka sprzedająca owoce i warzywa. Wyszła za mąż za Salomona Blindermanna (urodzonego w styczniu 1891 r. w Prużanej, zmarłego 4 stycznia 1928 r.). W 1913 r. urodziła w […]

Rebecca Polacz

Wstęp Jesteśmy uczennicami i uczniami klasy drugiej V Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku. Projektem ,, Convoi 77″ zainteresowała nas pani Katarzyna Dąbrowska nasza nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor szkoły, mająca na swoim koncie wiele przedsięwzięć poświęconych pamięci, wielokulturowości, Holocaustowi. Do projektu przystąpiliśmy w październiku 2020 roku i mimo tego, że na całym świecie nastała druga fala […]

Fradla  (Frida) Lipmanowicz

Biografia Fradla (Frida) Lipmanowicz urodziła się 10 grudnia 1926 roku w Jędrzejowie, w województwie świętokrzyskim. Jest czwarta z siedmiorga dzieci. Jej rodzina mieszkała pod numerem 21 na ulicy Bourg-Tibourg w czwartej dzielnicy Paryża. Ponieważ byli francuskimi Żydami, nie zostali oni dotknięcie obławą Vel d’Hiv w lipcu 1942 roku, która dotyczyła Żydów cudzoziemskich. Niemniej jednak ojciec […]

Lazare (Leon) Braun

Biografia Urodził się 16 lutego 1913 r. w Warszawie jako syn Majera/Meyera i Ruchli/Racheli z domu Krzyp/Tchipoff, brat Józefa. Pracował jako mechanik; mieszkał pod nr 4, Boulevard Magenta w Paryżu (dzielnica 10). 7 maja 1940 r. zgłasza się na ochotnika do Legii Cudzoziemskiej w biurze Intendenta Wojskowego Paryża. Otrzymuje numer 1940/15761. Podaje, że jest pomocnikiem […]

Stowarzyszenie „Rodziny i przyjaciele
deportowanych Konwoju 77”