Dołącz do międzynarodowego grona detektywów i wspólnie z koleżankami i kolegami z klasy poznaj historię ludzi, którzy mieszkali w twoim mieście, a na losy których wpłynęła II wojna światowa.

O projekcie

Nasi partnerzy

Opublikowane biografie

Samuel Vinograd

Biografia Samuel Vinograd urodził się 24 grudnia 1894 r. (w nielicznych dokumentach podaje się rok 1896) w okolicach wsi Wiązowna pod Warszawą. W wieku 3 lat wyemigrował z rodziną do Pavillons-sous-Bois w regionie paryskim, gdzie mieszkał do 1939 roku. Następnie przeniósł się do Paryża, do mieszkania pod numerem 11 przy rue Martel, w 10 dzielnicy. […]

Sura Glattleider

Wstęp Świat na przełomie XIX i XX wieku zaczął znacznie przyśpieszać, a jednocześnie powoli się zmniejszać. Stał się wyraźnie zbyt ciasnym miejscem, jedynie ograniczającym realizację odważnych wizji polityków. Nieprzerwany postęp rewolucji przemysłowej i technicznej wymuszał ogromne zapotrzebowanie na surowce naturalne, tym samym na zasoby ludzkie niezbędne do pracy. Z kolei wyprodukowane dobra wymagały nowych rynków […]

Biografia Raphaël Benderski jest jednym z dzieci  aresztowanych w pensji Zysman w La Varenne i deportowanych w transporcie 77 pod koniec lipca 1944. Informacje o Raphaelu pochodzą z następujących źródeł:-Kilka informacji i zdjęcie z bazy danych  Mémorial de la Shoah-Wspomiany jest on  w książce “Sieroty z La Varenne”( Les orphelins de LaVarenne) znalezionej na Amazonie […]

Israel Krengel

Praca uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku Rozdział 1: Dobrzyń – miasto Israela Dobrzyń to urokliwe miasteczko rozciągające się nad błękitną Wisłą wśród złocistych pól i zielonych lasów. Ponad nim dumnie wznosi się krzyż, wskazując dawną lokalizację zamku krzyżackiego, który uległ zniszczeniu w pożarze z 1767 roku. Początki osadnictwa żydowskiego w gminie […]

Gołda Gruszka, z domu Szajewicz

Wstęp Gołda Gruszka z domu Szajewicz urodziła się 20 października 1888 roku w Radomsku. Była córką Frajdy (od 1963 r. Franciszka) Szajewicz z domu Cymerman (ur. 1868 r.) i Herszlika (urzędowa zmiana imienia na Henryk – 1963 r.) Szajewicza (1856-1906). Ojciec był z zwodu powroźnikiem, a matka zajmowała się domem. RODZEŃSTWO Gołda miała wiele rodzeństwa, […]

Szama (Serge) Iglicki

Opowieść dedykowana naszym potomkom, sporządzona przez Jean-Luca Iglickiego – Grudzień 2012 Pamięci Szamy (Serge’a) Iglickiego – naszego taty Szama (Serge) Iglicki urodził się oficjalnie 16 października 1923 r., jako trzecie dziecko i drugi syn Davida Iglickiego i Perli Milgrom. Urodził się w Irenie (Polska). Obecnie Irena jest dzielnicą miasta Dęblin, znajdującego się około 80 km […]

Stowarzyszenie „Rodziny i przyjaciele
deportowanych Konwoju 77”