Bernard Bounan

Biografia:

Bernard Bounan

Bernard Bounan urodził się 25 maja 1941 roku w czternastej dzielnicy Paryża.

Pochodzi z rodziny serfardyjskiej. Jego ojciec, Georges Bounan, urodzony 13 czerwca 1912 roku w Oran w Algerii, został zatrzymany 2 października 1943 roku. Mieszkał wtedy na ulicy Jules Dumien 6 w dwudziestej dzielnicy Paryża ze swoim synem. Georges Bounan jest na liście deportowanych w konwoju 62.

Bernard Bounan, pewnie niedługo po aresztowaniu ojca, został umieszczony w centrum UGIF („Union générale des israélites de France” tj. „Unia Generalna Izraelitów we Francji”) na ulicy Edouard Nortier 67 w Neuilly-Sur-Seine. 21 lipca 1944 roku Bernard Bounan wraz z szesnaściorgiem innych dzieci z centrum był aresztowany , a następnie deportowany w Konwoju 77 w wieku trzech lat.

tłumaczyła : Mercedes De Sagarra Żbikowska
(Liceum Francuskie w Warszawie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie „Rodziny i przyjaciele
deportowanych Konwoju 77”